Satser for attester ved Havnegata legesenter

Gyldig fra: 1.1.2016

Asylsøkere

Kr.

1 620

Blindekartoteket:

 

 

- Melding til blindekartoteket

Kr.

275

Næringsmiddelindustrien, helseattest

Kr.

410

Den norske bank

Kr.

375

Fallskjermhoppere

Kr.

975

Førerkort:

 

 

- Legeattest i anledning søknad om førerkort

Kr.

550

- Tilleggsundersøkelse av sukkersyke pasienter

Kr.

160

Helsetilsynet:

 

 

- Legeerklæring ved søknad om behandlingsopphold for revmatiske sykdommer i Igalo

Kr.

490

Idrettsfolk:

 

 

- 1. gangs undersøkelse (helbredserklæring)

Kr.

280

- Senere undersøkelser

Kr.

210

- Sportsdykkere Legeundersøkelse på fastsatt skjema fra Norges Dykkerforbund

Kr.

1 365

- Norges Motorsportforbund

Kr.

500

- Dopingsskjema

Kr.

500

Kommunal tjenester:

 

 

- Søknad om plass i sykehjem på fastsatt skjema

Kr.

460

Barnevernet:

 

 

- Uttalelse med ny vurdering (per time)

Kr.

995

Kommunal landspensjonskasse (KLP)

 

 

- 1. gangs legeerklæring

Kr

1 200

Loser og loslærlinger (blankett 350)(røntgen og blodprøver ikke inkludert)

Kr.

800

Luftpersonell:

 

 

- Småflyvere

Kr.

1 510

- Seil/mikroflyvere

Kr.

2 350

Legeforeningen:

 

 

- Helbredserklæring

Kr.

470

Militære helbredsattester:

 

 

- Skjema 4151

Kr.

550

- Akutt sykdom ved fremmøte til rep.øvelser og HV-øvelser

Kr.

410

- Helseattest for utskrivningspliktige

Kr.

550

- Tjeneste i Norges internasjonale styrker

Kr.

830

Misjonsselskapene:

 

 

- Legeattest ved utreise/hjemkomst

Kr.

865

Norges Bank

Kr.

670

Norges Røde Kors:

 

 

- Helbredsattest

Kr.

830

Norsk utviklingshjelp:

 

 

- Helbredserklæring

Kr.

870

Norsk-amerikansk studentutveksling

Kr.

680

Oljedirektoratet:

 

 

- Legeundersøkelse og helsekontroll av yrkesdykkere

Kr.

3 300

Kommunene:

 

 

- Legeerklæring til transporttjenesten for funksjonshemmede

Kr.

280

- Legeerklæring ved søknad om "Drosjekort"

Kr.

180

Statens Pensjonskasse

 

 

- 1.gangs erklæring

Kr.

1 175

- Revisjonskjema/fornyet undersøkelse

Kr.

585

Politietaten:

 

 

- Aspiranter til politi- og lensmannsetaten

Kr.

830

- Elever til Politiskolen

Kr.

830

Posten:

 

 

- Søkere til Posten (fastsatt skjema)

Kr.

715

- Opplysninger til bedriftslege, skjema 242

Kr.

440

Reiselivsbransjen:

 

 

- Helseattest

Kr.

400

Sivilforsvaret:

 

 

- SF-skjema 17

Kr.

485

Skoler og kurs i helsevesenet:

 

 

- Helbredsattest for søkere

Kr.

525

Spesialskoler:

 

 

- Legeattest ved søknad om opptak Skjema F 218 N vedlegg 5

Kr.

870

Sosialdepartementet:

 

 

- Legeattest for oppfostrer, skjema 2102

Kr.

525

- Legeattest for adoptivforeldre

Kr.

550

Statens Arbeidstilsyn:

 

 

- Undersøkelse av inna-skjærs dykkere

Kr.

1 900

- Legeundersøkelse av barn og unge arbeidstakere

Kr.

410

Statsforvaltning (fellesblankett 14)

Kr.

870

Statskraftverkene (blankett 4290 00)

Kr.

700

Travselskapet - legeerklæring ved fornyelse av av kjørelisens

Kr.

990

Utenriksdepartementet:

 

 

- Legeerklæring for aspiranter til utenrikstjenesten

Kr.

870

 

 

 

Ved enkelte attester kan der komme tillegg for:

 

 

- EKG

Kr.

220

- Spirometri (pusteprøve)

Kr.

300

- Audiometri (hørselprøve)

Kr.

65

- Blodprosent

Kr.

65

- Senkning

Kr.

65

- Hvite blodlegemer

Kr.

130

- Henvisning til røntgen

Kr.

65

- Urinundersøkelse

Kr.

65

 

 

 

Prisberegning er gjort ut fra timepris på kr 1365. Ved andre attester legges dette til grunn

 

 

(kr 227 pr 10 min) med evt tillegg for blodprøve/andre undersøkelser.