Betaling ved Havnegata legesenter

 

Vår prisliste vil du finne her.

Prisliste spesielle attester

 


Prisfastsettelsen ved legekontorene er regulert av "Normaltariffen", en avtale mellom Rikstrygdeverket, staten og Den norske legeforening.

Oppgjør for tjenester ved legekontoret skjer kontant. Ved Havnegata legesenter har vi installert betalingsterminal. Fra mars 2010 vil utestående fordringer bli oversendt vår samarbeidspartner Melin Medical for oppfølging og innkreving. Ved overføring av regning til Melin,vil det bli sendt opplysning om ditt navn, adresse, beløp, dato og hvilken tjeneste det skal betales for. Mottatt regning fra Melin kan ikke innløses hos oss, men må betales på vanlig måte i bank/nettbank.


Resepter, sykemeldinger og enkle behandinger i forbindelse med en konsultasjon er inkludert i konsultasjonsprisen.

Pasientene betaler i tillegg til egenandel for konsultasjon kr 160/212 (hos spesialist i allmennmedisin)
- for innsendelse av prøver
- for forbruksmateriell ved enkelte prosedyrer, medisiner, bandasjer, informasjonskriv osv
- for forsendelse av brev, fax av resept til apotek, avtalt innkalling, henvisninger
- div. forskjellige attester, både på standardskjema og i fritekst

Det betales kr 69 for sykemeldingsforlengelser, rekvisisjon til fysioterapi eller andre rekvisisjoner som legen finner grunnlag til å skrive ut etter telefonkontakt. For attester er der egen prisfastsetting, se prislista.

Fra 2010 er det innført automatisk frikort. DVS at frikort kommer i posten når innberettede egenandeler når frikortgrensen. Vær klar over at det beløp du betaler ikke nødvendigvis er det samme som bkir innberettet. Dette fordi forbruksmateriell, attester o.l. ikke inngår i den egenandel som er definert i Normaltariffen.

 


Optimised for Microsoft Internet Explorer, 800X600
20&copy03 Kjetil DP