HONORAR OG PRISER VED HAVNEGATA LEGESENTER A.S.

PR. 1-10-17.

KONSULTASJON

TAKSTKODE

DAGTID

KVELD/HELG

Konsultasjon hos allmennpr.lege/spes. allmennmed.

2ad/2ad+2dd

kr 152,-/kr 201,-

kr 257,-/kr 305,-

Tillegg for pas. utenfor fastlegeordningen,kons/sykeb.

2bd

" 110,-

" 110,-

Tillegg ved innsending av blodprøver og analyser ved vårt lab.

701a

" 54,-

" 54,-

Tillegg ved innsending av celle,-vevs- og sekretprøve

701a

" 54,-

" 54,-

Enkel pasientkontakt

1ad

" 54,-

" 54,-

Telefonkonsultasjon (råd/veiledning)

1bd

" 0,-

Sykebesøk av allmennpr.lege/spes. allmennmed.

11ad/11ad+11dd

" 205,-/ " 240,-

" 328,-/ " 363,-

Barn under 16 år

" 0,-

" 0,-

TILLEGGSYTELSER VED KONSULTASJON:

Tillegg for generell helseundersøkelse

DIV->TILLEGG

kr 110-120

Utskrift/kopi av journal

KOP/takst 5

" 85,-

Kortere attester

DIV->TILLEGG

"100,- - 300,-

HONORAR UTEN SAMTIDIG KONSULTASJON:

Kontrollprøve initiert av pasient

DIV->TILLEGG

kr 100,-

Kontrollprøve initiert av lege

701a eller 1e

"54,-

Graviditetsprøve

DIV->FORBRUK

"100,-

Sprøytesetting somledd i med. behandling

1ad

" 54,-

Vaksinering

DIV->TILLEGG

kr 180,-

Resept (e-resept)

1i

" 0,-

Øreskylling

2ad/2ad+2dd+100( *2)

kr 152,-/kr 201,-

Fjerning av sting

2ad/2ad+2dd

kr 152,-/kr 201,-

Journalutskrift, henv., søknader

DIV->TILLEGG

" 85,-

Journalkopi

KOP/ takst 5

" 85,-

Kortere attester (inntil 15 min)

ATTEST

" 325,-

Tidkrevende attester (inntil 30 min)

ATTEST

" 650,-

Sykemelding(avtalt forlenging uten konsultasjon)

1h

" 65,-

Rekvisisjon fysikalsk behandling(forlenging)

1h

" 65,-

FORBRUKSMATERIELL(tillegg til konsultasjonstakst)

Mindre kirurgiske inngrep m/ sutur

MAT3

kr 128,-

Større kirurgiske inngrep med sutur

MAT4

" 173,-

Liten skiftning/stor skiftning

MAT2/MAT4

" 91,-/ 173,-

Kun skiftesett

MAT1

" 61,-

Gynekologisk undersøkelse

MAT1

" 61,-

Tetanusvaksine

DIV->FORBRUK

" 60,-

Influensavaksine for risikogrupper (+ vaksinasjonssetting)

DIV->FORBRUK

" 50,-

Pneumokokkvaksine (+vaksinasjonssetting)

DIV->FORBRUK

" 385,-

Flamazine krem 50g

DIV->FORBRUK

" 100,-

Emla krem 5g/ plaster

DIV->FORBRUK

" 80,-/ " 25,-

Spiral

DIV->FORBRUK

" 600,-

Celeston Chronodose, 1ml

DIV->FORBRUK

" 50,-

Kenacort-T, 1 ml

DIV->FORBRUK

" 95,-

Elastisk bind

MAT1

" 61,-

Ringpessar

DIV->FORBRUK

" 225,-

Urinposer for barn

DIV->FORBRUK

" 10,-

Minims øyedråper, per stk

DIV->FORBRUK

" 10,-

Fucidinkompress/vaselinkompress

DIV->FORBRUK

" 10,-

Steristrips

DIV->FORBRUK

" 5-15,-

Sportstape

DIV->FORBRUK

" 15-30,-

Histo-acryl vevslim

DIV->FORBRUK

"125,-

Histo-freeze/ fryseterapi av vorter o.l

MAT3

"128,-

Kateterisering(anestesi,skiftesett) (kateter i tillegg)

MAT3

"128,-

Forbruksmateriell ved EKG

EKG

" 91,-

Forbruksmateriell ved spirometri

SPIRO1

" 91,-

Forbruksmateriell ved rectoscopi/anoscopi

RECTO/ANO

" 91,-

ATTESTER

Førerkortattest

DIV->TILLEGG

" 550.-

Førerkortattest, tillegg ved ulike sykdommer/medisiner

DIV->TILLEGG

"100-300

Helbredsattest

DIV->TILLEGG

470.-

Andre attester, egen prisliste - se her

DIV->TILLEGG

Attester i fritekst, pris etter medgått tid

DIV->TILLEGG

" 227 pr 10 min

ANDRE

Porto ved avtalt brev, innkalling

PORTO/INN

" 20,-

Skriftlig informasjon, brosjyre

INFO

" 20,-

Uteblivelse fra time/ikke avbestilt time

UTE

" 154,- eller " 251,-

Ekspedisjonsgebyr henvisning/søknader

ADM/takst 8

" 59,-