HONORAR OG PRISER VED HAVNEGATA LEGESENTER A.S.

PR. 1-7-18.

KONSULTASJON

TAKSTKODE

DAGTID

KVELD/HELG

Konsultasjon hos allmennpr.lege/spes. allmennmed.

2ad/2ad+2dd

kr 155,-/kr 204,-

kr 262,-/kr 309,-

Tillegg for pas. utenfor fastlegeordningen,kons/sykeb.

2bd

" 114,-

" 110,-

Tillegg ved innsending av blodprøver og analyser ved vårt lab.

701a

" 55,-

" 55,-

Tillegg ved taking/innsending av blodprøver, rekvirert. av andre

1ad2+701a

" 111,-

" 111,-

Enkel pasientkontakt med råd

1ad

" 56,-

" 56,-

Telefonkonsultasjon (råd/veiledning)

1bd

" 0,-

Sykebesøk av allmennpr.lege/spes. allmennmed.

11ad/11ad+11dd

" 209,-/ " 245,-

" 334,-/ " 370,-

Barn under 16 år

" 0,-

" 0,-

TILLEGGSYTELSER VED KONSULTASJON:

Tillegg for generell helseundersøkelse

DIV->TILLEGG

kr 110-120

Utskrift/kopi av journal

KOP/takst 5

" 85,-

Enkle attester(sykt barn, ledsagerbevis, skolefravær, reiseavbestilling)

DIV->TILLEGG

"100,-

HONORAR UTEN SAMTIDIG KONSULTASJON:

Kontrollprøve initiert av andre

1ad2 + 701a

kr 111,-

Kontrollprøve initiert av lege

701a eller 1e

"55,-

Graviditetsprøve

DIV->FORBRUK

"100,-

Sprøytesetting som ledd i med. behandling

1ad

" 55,-

Vaksinering

DIV->TILLEGG

kr 180,-

Resept (E-RESEPT GRATIS)

1h

" 66,-

Øreskylling

2ad/2ad+2dd+100( *2)

kr 155,-/kr 204,-

Fjerning av sting

2ad/2ad+2dd

kr 155,-/kr 204,-

Journalutskrift, henv., søknader

DIV->TILLEGG

" 85,-

Journalkopi

KOP/ takst 5

" 85,-

Kortere attester (inntil 15 min)

ATTEST

" 325,-

Tidkrevende attester (inntil 30 min)

ATTEST

" 650,-

Sykemelding(avtalt forlenging uten konsultasjon)

1h

" 66,-

Rekvisisjon fysikalsk behandling(forlenging)

1h

" 66,-

FORBRUKSMATERIELL(tillegg til konsultasjonstakst)

Mindre kirurgiske inngrep m/ sutur

MAT3

kr 131,-

Større kirurgiske inngrep med sutur

MAT4

" 177,-

Liten skiftning/stor skiftning

MAT2/MAT4

" 93,-/ 177,-

Kun skiftesett

MAT1

" 62,-

Gynekologisk undersøkelse

MAT1

" 62,-

Tetanusvaksine

DIV->FORBRUK

" 75,-

Influensavaksine for risikogrupper (+ vaksinasjonssetting kr180,-)

DIV->FORBRUK

" 50,-

Pneumokokkvaksine (+vaksinasjonssetting)

DIV->FORBRUK

" 385,-

Flamazine krem 50g

DIV->FORBRUK

" 110,-

Emla plaster

DIV->FORBRUK

" 80,-/ " 25,-

Spiral

DIV->FORBRUK

" 650,-

Celeston Chronodose, 1ml

DIV->FORBRUK

" 50,-

Kenacort-T, 1 ml

DIV->FORBRUK

" 95,-

Elastisk bind

MAT1

" 62,-

Ringpessar

DIV->FORBRUK

" 225,-

Urinposer for barn

DIV->FORBRUK

" 10,-

Minims øyedråper, per stk

DIV->FORBRUK

" 10,-

Fucidinkompress/vaselinkompress

DIV->FORBRUK

" 10,-

Steristrips

DIV->FORBRUK

" 5-15,-

Sportstape

DIV->FORBRUK

" 15-30,-

Histo-acryl vevslim

DIV->FORBRUK

"125,-

Histo-freeze/ fryseterapi av vorter o.l

MAT3

"128,-

Kateterisering(anestesi,skiftesett) (kateter i tillegg)

MAT3

"131,-

Forbruksmateriell ved EKG

EKG

" 91,-

Forbruksmateriell ved spirometri

SPIRO1

" 93,-

Forbruksmateriell ved rectoscopi/anoscopi

RECTO/ANO

" 93,-

ATTESTER

Førerkortattest

DIV->TILLEGG

" 600.-

Førerkortattest, tillegg ved ulike sykdommer/medisiner

DIV->TILLEGG

"100-300

Helbredsattest

DIV->TILLEGG

500.-

Andre attester, egen prisliste - se her

DIV->TILLEGG

Attester i fritekst, pris etter medgått tid

DIV->TILLEGG

" 241,- pr 10 min

ANDRE

Porto ved avtalt brev, innkalling

PORTO/INN

" 25,-

Skriftlig informasjon, brosjyre

INFO

" 25,-

Uteblivelse fra time/ikke avbestilt time

UTE

" 160,- eller " 257,-

Ekspedisjonsgebyr henvisning/søknader

ADM/takst 8

" 59,-