Fastlegeordningen

 

Oversikt fastleger og listestørrelser Havnegata legesenter
1.6.2001 ble fastlegeordningen innført i Norge. Den gir alle en rett til å ha en fast allmennlege som skal hjelpe deg med medisinske tiltak.

Du har rett til å skifte fastlege 2 ggr i året, til en annen lege som har ledig plass på sin liste.

Barn blir plassert på listen til mors fastlege dersom du selv ikke velger noe annet.

Dersom du flyttet fra et sted, har du rett til å velge å komme tilbake til den fastlege du hadde dersom du flytter tilbake innen 3 år.

En fastleges liste stenges når antallet når det maksimumstak leges har bestemt, og åpnes igjen når listetallet er 10 under taket.

En fastlege er forpliktet til å inngå avtaler med kolleger slik at du kan få et tilbud også ved din fastleges fravær og ferier.

Du kan reservere deg mot å være tilsluttet fastelegeordningen, men da må du selv skaffe deg lege når du trenger det. Fastlegene har ingen plikt til å tilby deg time/hjelp, med mindre det dreier seg om akutte, alvorlige tilstander. Du må også regne med å betale en høyere egenandel, p.t. kr 110,- i tillegg til vanlig konsultasjonspris.

Skifte av fastlege kan skje på www.helfo.no, MinFastlege eller hos NAV Helsetjenesteforvaltning på telefon 810 59 500. Mer informasjon om Fastlegeordningen finner du på www.helfo.no

 

Optimised for Microsoft Internet Explorer, 800X600
20&copy03 Kjetil DP