Aktuelle lenker


Her har vi laget en del lenker som vi tror kan gi deg en del interessant informasjon vedrørende helsetjenester og andre aktuelle helsespørsmål.
Lokale instanser

Harstad kommune

Vitusapoteket, Harstad

Apotek1, Kanebogen og Bysenteret

Boots Apotek, Sjøkanten
Regionale instanser

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Statlige og nasjonale instanser

Den norske lægeforening

Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelseinstituttet

Lovdata

Norsk Legemiddelhåndbok

Helsedirektoratet

Statens Helsetilsyn

Statens Legemiddelverk

NAV

Helfo

 

Helsenorge.no

 

Verdens helseorganisasjon

Pasientorganisasjoner

Den norske Kreftforening

Statens kostholdsråd

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Senter for sjeldne diagnoser

Landsforeningen for hjerte og lungesyke

 

Norges Diabetesforbund

Norges Astma og allergiforbund

 

 

Optimised for Microsoft Internet Explorer, 800X600
20&copy03 Kjetil DP