Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Havnegata legesenter a.s. samler inn og bruker personopplysninger om deg som pasient og kunde ved legesenteret.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter og generell informasjon om hvordan Havnegata legesenter a.s. behandler personopplysninger.

Sist oppdatert: 22.10.2018. 

1.      Behandlingsansvarlig

Daglig leder ved Havnegata legesenter a.s. er ansvarlig for vår behandling av personopplysninger, og skal sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

 Formålet med behandlingen

Personopplysninger som samles inn og behandles av oss, brukes til å svare på henvendelser fra deg, levere tjenester til deg, samt opprettholde den service du forventer.

3.      Hvilke opplysninger samles inn

For å bestille time ved Havnegata legesenter a.s., kan vi be deg oppgi en del informasjon:

·         Navn

·         Adresse evt også e-postadresse

·         Mobilnummer

·         Fødselsdato evt personnummer

·         Melding / informasjon om bestillingen

·         Arbeidsgiver

 Besøkende til nettsiden som ønsker å bestille resept hos oss, bes oppgi følgende informasjon:

·         Navn

·         Fødselsdato/personnummer

·         Opplysninger om medikamentet.

·         E-postadresse

 Dersom du ikke ønsker å oppgi dette, må du kontakte oss på telefon og la oss betjene deg pr telefon. 

4.      Bruk av webanalyse og cookies

Websiden havnegata-legesenter.no har per i dag ingen cookies i bruk.

Det er ikke behov for samtykkeløsning for denne web-siden da de ikke deler persondata, og GDPR er tilfredsstilt.

Hva er en Cookie? En cookie er en liten tekst-fil som vi lagrer på din PC. Dette gjør vi for å kunne holde orden på hva som skjer under ditt besøk og for vi skal kunne gjenkjenne din PC. En cookie inneholder kun tekst, er ikke et program og inneholder ikke virus. 

5.      Det rettslige grunnlaget for behandlingen og tilgang til informasjon.

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter norsk lov om personopplysninger og EUs personvernsforordning, blant annet fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle de tjenester vi skal yte overfor deg.

Personopplysninger ligger godt beskyttet innenfor et eget nettverk kalt «Helsenettet» som brukes av de fleste aktører i det norske helsevesen for ekstra sikring av personopplysninger. Tilgang til disse opplysningene er passord-beskyttet. Det betyr at det er bare personer som er godkjente hos oss og som har faglig grunn til det, som har tilgang til informasjonen du gir oss. Aktivitet i dette systemet lager elektroniske spor og er sporbare. Vi er pålagt å bruke Norsk Helsenett av våre helsemyndigheter og Datatilsynet. 

6.      Andre databehandlere

Havnegata legesenter a.s. har inngått avtale med ulike samarbeidspartnere, som hjelper oss å levere våre tjenester:

·         Hove Medical/System X som er leverandør av elektronisk journalsystem.

·         Itet leverandør av IT-systemer og server samt support av vårt datasystem.

·         Melin Medical og Melin Collector for oppfølging av utestående fordringer

·         Norske offentlige helseforetak og private helseinstitusjoner der vi med ditt samtykke sender henvisninger eller forespørsler om medisinske problemstillinger.

I tilfeller der våre samarbeidspartnere behandler personlige opplysninger på vegne av Havnegata legesenter a.s.,  har vi inngått avtaler for å sikre at behandlingen gjøres på en sikker måte, i samsvar med gjeldende lovgiving. 

7.      Hvordan sikrer vi opplysningene?

Havnegata legesenter a.s. har etablert regler og rutiner for personvern.

Vi utleverer ikke dine personopplysninger til tredjeparter, utover samarbeidspartnerne som listes overfor. Disse har ikke tilgang til andre personopplysninger enn det som er nødvendig for å yte tjenesten.

Vi selger ikke dine personopplysninger til andre, og vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre for markedsføringsformål.

8.      Dine rettigheter

Hvis Havnegata legesenter a.s. behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger.  Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller du ikke ønsker at vi skal behandle dem, kan du også be Havnegata legesenter a.s rette eller slette opplysningene. Vennligst kontakt oss via postkasse@Havnegata-legesenter.no eller i brev til Havnegata legesenter v/ daglig leder, Havnegata 1, 9404 Harstad.. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir deg tilgang til personopplysninger om deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler eller norsk lov som regulerer oppbevaring av helseopplysninger.

9.      Utlevering av personopplysninger til andre

Havnegata legesenter a.s gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

10.  Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

11.  Lovvalg og verneting

Havnegata legesenter a.s er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Norge i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

12.  Endringer i erklæringen

Havnegata legesenter a.s. forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldende fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Havnegata legesenter a.s. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble endret ved å se “Sist oppdatert” øverst på denne siden.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på postkasse@havnegata.legesenter.no , eller sende brev til Daglig leder, Havnegata legesenter a.s., Havnegata 1, 9404 Harstad.