Anbefalinger omkring bruk av elektronisk post.


Risikoen for at uvedkommende får tilgang til personlige opplysninger om deg er høyere hvis du benytter e-post enn hvis du bruker vanlig post eller telefon. Vi ved Havnegata legesenter vil derfor, inntil der foreligger mer sikre former for e-post, ikke besvare forespørsler omkring din helse på e-post.

Vi åpner likevel for at du kan bestille timer og resepter på medisin du har fått tidligere, via e-post. Hvis du velger å sende mer personlige opplysninger, bærer du selv risikoen for at opplysningene kan komme på avveie.

Hvis din henvendelse inneholder spørsmål vi ikke kan diskutere i e-post, vil vi oppbevare henvendelsen i din journal, og gi tilbakemelding om du må ta opp problemstillingen direkte med legen, enten under konsultasjon, eller på telefon.

* For å hindre forvekslinger må alle henvendelser fra pasienter inneholde fullt navn og personnummer. Hvis dette mangler sender vi henvendelsen i retur.

* Hvis du henvender deg til vår fellesadresse postkasse@havnegata-legesenter.no, og
din lege er borte fra kontoret, vil henvendelsen bli behandlet av legesekretær eller annen lege her.


Optimised for Microsoft Internet Explorer, 800X600
20&copy03 Kjetil DP