Ros og ris

1.juni 2001 ble fastlegeordningen innført i hele Norge. Fra samme dato gikk Havnegata legesenter over fra å være et kommunalt legesenter til å bli et privat legesenter. Begge disse faktorene innebar en del forandringer - både for våre pasienter og oss som jobber her.

Etter hvert synes vi nå at ting har "gått seg til", men fortsatt er det sikkert mye vi kan gjøre bedre. Til dette trenger vi hjelp fra dere som er pasienter her hos oss.

Så derfor: Har du tanker / ideer om hva vi kan endre på / gjøre bedre, så send oss et brev eller e-post. Du kan også bruke vårt standardskjema.

Vi kan selvfølgelig ikke love at alle ønsker blir oppfylt, men vi vil gjøre vårt beste for at flest mulig skal bli fornøyde.

Dersom du har alvorligere klager som angår måten du er blitt mottatt på eller den medisinske behandlingen, anbefaler vi at du i første omgang tar dette opp med din fastlege.

Hvis du ikke synes dette er tilstrekkelig, kan du rette en skriftlig klage til kommuneoverlegen i Harstad eller til fylkesmannen i Troms.


Kommuneoverlegen i Harstad
9479 Harstad

eller:

Fylkesmannen i Troms, helseavdelingen
Strandveien 13, pb 6105
9291 Tromsø Tlf. 77 64 20 00 www.fylkesmannen.no/troms


Optimised for Microsoft Internet Explorer, 800X600
20&copy03 Kjetil DP