Sykemeldinger

1. gangs sykmelding:
Lov om Folketrygd krever at pasienten må vurderes av lege for å kunne bli sykemeldt. Trygdens krav er at pasienten skal være helt eller delvis arbeidsufør, og funksjonsnedsettelsen skal klart skyldes sykdom. Sosiale, økonomiske eller andre livsproblemer gir ikke rett til sykepenger.

Tilbakedatering av sykemelding er ikke tillatt, med unntak av helt spesielle situasjoner der tilstanden har vært slik at den syke ikke har kunnet ta kontakt med lege grunnet sykdommens tilstand. Det er derfor viktig at pasienter som mener de trenger sykemelding, ringer kontoret fra første dag det er behov for dette. Sykemelding pr telefon skal normalt følges opp av legeundersøkelse etter få dager.

Vi presiserer at kontakt fra pasient pr e-post ikke kan regnes som kontakt med lege. Du må ta kontakt pr telefon, og bli vurdert på time ved behov for sykemelding. Vi kan ikke tilbakedatere sykemelding ved at det henvises til e-post sendt tidligere.

Fornying av sykmelding
Hovedregelen er at dette skal gjøres etter legekontakt. Etter nærmere avtale med legen, kan sykemelding i spesielle tilfelle fornyes ved å kontakte lege eller medarbeiderne på telefon.
Optimised for Microsoft Internet Explorer, 800X600
20&copy03 Kjetil DP