Timebestilling


Timebestillinger kan gjøres ved å ringe legesenterets telefonnummer 77 00 21 20. Du kan også bruke e-post postkasse@havnegata-legesenter.no

Ved øyeblikkelig-hjelp tilstander kan det ringes 77 00 21 25. Ved livstruende tilstander kan 113 til AMK benyttes.

Vi holder hver dag av et visst antall timer for øyeblikkelig hjelp. Så langt som mulig prøver vi å gi deg time hos din fastelege, men pga ulik pågang samt legenes arbeidsoppgaver utenfor legesenterets, kan det bli aktuelt å sette deg opp hos en annen lege. Medarbeiderne vil som regel måtte stille noen enkle spørsmål om hva det gjelder for å kunne finne en time som passer best, og hvor mye det haster.

Vi har som en klar målsetning hver dag å tilby nødvendig øyeblikkelig hjelp til pasienter som har fastlege ved Havnegata legesenter.

Lengden på ventetid kan variere en god del. Du kan få tilbud om å bli satt på venteliste, deretter tilskrevet eller ringt etter ved ledig tid eller avbestillinger.

Dersom du ønsker å bestille time via e-post, trykk her.   

 

Optimised for Microsoft Internet Explorer, 800X600
20&copy03 Kjetil DP